Đại Dạo Tam Kỳ Phổ Dộ

header bright

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Ngọc Lộ Kim BànNGỌC LỘ KIM BÀN
 Ngọc Lộ Kim Bàn Có hai quyển: 
1. đã có từ 1931 do Lâm Xương Quang Diễn Nghĩa. Khi qua VN được dịch lại ấn tống 1933, từ đó tam sao thất bổn, đánh máy lại nhiều lần ... nên ít có lưu truyền... 2014, đã soạn lại nhưng có chỗ (???) không hiểu. Có tìm bản chữ Hán nhưng chưa gặp. 
 2. Trong lúc không biết là sao vô tình nghe băng đọc bản Chấp Bút... Người dọc hơi khó nghe... nên ghi lại và ấn tống nhưng khi nghe lại vẫn còn có chỗ không đúng như câu : "Dìu Nhơn sanh hướng ngõ môn thiền", Đúng ra là: Dìu Nhơn Sanh hướng ngõ Môn Thiên hay Thiên Môn thì đúng hơn. Điều tôi muốn nhắn nhủ với quý vị: Thay vào bộ quần áo cổ trang chúng ta nên cho các nhân vật mặc quần áo thời hiện nay... thì sẽ hiểu tất cả...
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY

 ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY      Tác giả:Đạo Trưởng Thiên Huyền Minh.      Người đời nhứt là các nhà thông minh đều cho đồ chay không bổ bằng đồ ...

Blog Archive

chuyển đổi