Đại Dạo Tam Kỳ Phổ Dộ

header bright

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

thuyết trình về Lời dạy của Đức Chí Tôn


Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY

 ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY      Tác giả:Đạo Trưởng Thiên Huyền Minh.      Người đời nhứt là các nhà thông minh đều cho đồ chay không bổ bằng đồ ...

chuyển đổi