NhienDangCoPhat
Penname: NhienDangCoPhat Real name: Nhiên Đăng Cổ Phật
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NhienDangCoPhat
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 4 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •