BachNhutTien
Penname: BachNhutTien Real name: Bạch Nhựt Tiên
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BachNhutTien
Summary: Chương III : Không thối chí trên đường nghĩa vụ
Ngọc Long Bửu Tự , 7-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 19 7 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
 
 
Trang Chánh • •