NgoMinhChieu
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgoMinhChieu
Summary: Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm, Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm, Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ, Chia rẽ sau này hối vạn năm. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý".

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Non nước suy đồi, Đạo hoát khai,

Phổ truyền chánh giáo cứu nhơn loài;

Đem nền Tân Pháp xây đời thạnh,

Tu đắc chơn truyền giải thoát ngay.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 53 NHẪN NHỤC, TINH TIẾN, THIỀN ĐỊNH LÀ BA YẾU TỐ RẤT CẦN THIẾT..
Tịnh Đường. Ngày 8-9-Quý Mẹo
24-10-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 65 TÂM PHÁP LÀ PHƯƠNG MÔN BÍ NHIỆM ĐỂ TRỞ LẠI VỚI BẢN LAI CHƠN TÁNH
Tịnh Đường,Tý thời, 05-3 Giáp Thìn
16-4-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 69 BAO NHIÊU HÌNH TƯỚNG VẬT ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG THÈM MUỐN
Tịnh Đường, 8-4Giáp Thìn

19-5-1964 - Đại Đạo39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 92 CHỊ SAO RA VẺ CHỊ HIỀN, ANH SAO RA DÁNG THẦN TIÊN MỚI LÀ
Tịnh Đường, Tý thời, 8-10 Giáp Thìn (11-11-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 94 CẦU ĐẢO THÁNH THẦN PHẢI CÓ LÒNG CHÍ THÀNH CHÍ KỈNH
Tịnh Đường,Tý thời, 8-11-Giáp Thìn (11-12-1964) Đại Đạo 39. More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 95 MUỐN HÀNH NGUYỆN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP PHẢI HY SINH TẤT CẢ
Tịnh Đường,Tý thời, 8-12 Giáp Thìn (10-1-1965). Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :114 VIỆC LẬP GIỚI LUẬT LÀ Ý CỦA THẦY.
PHẢI TRỌN TIN Ở THẦY DÙ TU PHÁP CHIẾU MINH HAY TU PHÁP TRUNG HƯNG

Tịnh Đường, Tý 8-2 Bính Ngọ (27-2-1966) Đại Đạo 41 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :46 TU TRONG MỌI LÚC, MỌI NƠI, MỌI VIỆC. CẦN TỈNH TÁO TRONG GIỜ CÔNG PHU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-6-Quý Mẹo
28-7-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TÙY TRÌNH ĐỘ VÀ CĂN NGHIỆP MÀ ÁP DỤNG PHÁP MÔN THÍCH NGHI ĐỂ TU.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8-Quý Mẹo
25-9-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :60 PHẢI TẬN DỤNG THỜI GIAN ĐỂ ĐỘ NGƯỜI VÀO CON ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO
Tịnh Đường, 8-1 Giáp Thìn
20-2-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :79 CÙNG MỘT ĐẠO VỚI NHAU, SAO KHÔNG THƯƠNG MÀ LẠI CÒN GHÉT NHAU?
Tịnh Đường, 8-7 Giáp Thìn
15-8-1964 - ĐĐ39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :97 “VUI XUÂN CÙNG BẠN CÔNG PHU, CÙNG BÀN ĐẠO LÝ TẠC THÙ ĐẠO TÂM..”
Tịnh Đường, Tý,7-1 Ất Tỵ (8-2-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
 
Trang Chánh • •