RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgoMinhChieu
Summary: Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm, Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm, Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ, Chia rẽ sau này hối vạn năm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2961 Read Count: 241
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1570 Read Count: 256
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý".


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1162 Read Count: 233
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2224 Read Count: 329
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Non nước suy đồi, Đạo hoát khai,

Phổ truyền chánh giáo cứu nhơn loài;

Đem nền Tân Pháp xây đời thạnh,

Tu đắc chơn truyền giải thoát ngay.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 728 Read Count: 271
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2248 Read Count: 207
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2231 Read Count: 189
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 53 NHẪN NHỤC, TINH TIẾN, THIỀN ĐỊNH LÀ BA YẾU TỐ RẤT CẦN THIẾT..
Tịnh Đường. Ngày 8-9-Quý Mẹo
24-10-1963. Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1846 Read Count: 188
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 65 TÂM PHÁP LÀ PHƯƠNG MÔN BÍ NHIỆM ĐỂ TRỞ LẠI VỚI BẢN LAI CHƠN TÁNH
Tịnh Đường,Tý thời, 05-3 Giáp Thìn
16-4-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3028 Read Count: 187
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5077 Read Count: 185
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 69 BAO NHIÊU HÌNH TƯỚNG VẬT ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG THÈM MUỐN
Tịnh Đường, 8-4Giáp Thìn

19-5-1964 - Đại Đạo39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3505 Read Count: 199
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 92 CHỊ SAO RA VẺ CHỊ HIỀN, ANH SAO RA DÁNG THẦN TIÊN MỚI LÀ
Tịnh Đường, Tý thời, 8-10 Giáp Thìn (11-11-1964) Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2011 Read Count: 185
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 94 CẦU ĐẢO THÁNH THẦN PHẢI CÓ LÒNG CHÍ THÀNH CHÍ KỈNH
Tịnh Đường,Tý thời, 8-11-Giáp Thìn (11-12-1964) Đại Đạo 39.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2353 Read Count: 190
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 95 MUỐN HÀNH NGUYỆN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP PHẢI HY SINH TẤT CẢ
Tịnh Đường,Tý thời, 8-12 Giáp Thìn (10-1-1965). Đại Đạo 39.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4620 Read Count: 245
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :114 VIỆC LẬP GIỚI LUẬT LÀ Ý CỦA THẦY.
PHẢI TRỌN TIN Ở THẦY DÙ TU PHÁP CHIẾU MINH HAY TU PHÁP TRUNG HƯNG

Tịnh Đường, Tý 8-2 Bính Ngọ (27-2-1966) Đại Đạo 41
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3883 Read Count: 189
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :46 TU TRONG MỌI LÚC, MỌI NƠI, MỌI VIỆC. CẦN TỈNH TÁO TRONG GIỜ CÔNG PHU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-6-Quý Mẹo
28-7-1963. Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1915 Read Count: 197
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TÙY TRÌNH ĐỘ VÀ CĂN NGHIỆP MÀ ÁP DỤNG PHÁP MÔN THÍCH NGHI ĐỂ TU.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8-Quý Mẹo
25-9-1963. Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1915 Read Count: 203
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :60 PHẢI TẬN DỤNG THỜI GIAN ĐỂ ĐỘ NGƯỜI VÀO CON ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO
Tịnh Đường, 8-1 Giáp Thìn
20-2-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2477 Read Count: 189
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :79 CÙNG MỘT ĐẠO VỚI NHAU, SAO KHÔNG THƯƠNG MÀ LẠI CÒN GHÉT NHAU?
Tịnh Đường, 8-7 Giáp Thìn
15-8-1964 - ĐĐ39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1869 Read Count: 183
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :97 “VUI XUÂN CÙNG BẠN CÔNG PHU, CÙNG BÀN ĐẠO LÝ TẠC THÙ ĐẠO TÂM..”
Tịnh Đường, Tý,7-1 Ất Tỵ (8-2-1965) Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2068 Read Count: 183
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
Trang Chánh • •