RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgocLichNguyet Real name: Ngọc Lịch Nguyệt
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgocLichNguyet
Summary:

Cuộc cờ xe pháo vẫn còn gay,

Giấc mộng hy di khéo tỉnh say;

Giày cỏ quản chi trời đất rộng,

Gậy tre há nệ tháng năm dài;

Mối tình trăm họ còn đeo đẳng,

Chút nghĩa ba dân khó trở day;

Dù muốn, Tiên Ông đà định sẵn,

Chờ tay sứ mạng để an bài.


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1352 Read Count: 211
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?

LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;

NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,

Mừng chư đệ muội cách bao ngày.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1334 Read Count: 221
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Muôn dòng pháp đạo một mà thôi,
Một chí một tâm một đất trời;
Đã được một thì chơn chánh đẳng,
Ba ngàn thế giới mặc vui chơi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1908 Read Count: 212
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Đạo là sức sống thiên nhiên,
Pháp là một Bát Nhã Thuyền sang sông.
Người sẵn đạo trong vòng trần thế,
Tạm mượn đây làm kế trường sanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 788 Read Count: 240
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giác Minh Tôn Thánh báo tin đàn
Ngọc Lịch Ðại Tiên giáng điễn quang
Mừng lễ Xuất Gia ngày kỷ niệm
Nên Hiền nên Thánh cõi Nam Bang.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1482 Read Count: 203
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1213 Read Count: 238
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

THÁNH TỰA

TRUNG THỪA CHƠN GIÁO
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 429 Read Count: 207
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
Trang Chánh • •