LyThietQua
Penname: LyThietQua Real name: Lý Thiết Quả
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThietQua
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

Ðạo rộng truyền khắp thế gian,

THIẾT bày Hoa-Hội phục Thiên-Hoàng,

QUẢ dày, phẩm báu, muôn thu hưởng,

Giáng lập Chuyển-Mê giải mộng tràng. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •