RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BachHanh Real name: Bạch Hạnh
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BachHanh
Dòng tu Nữ Phái by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1997 Read Count: 216
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Sứ mạng Chung Hòa by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sứ mạng Chung Hòa là trách nhiệm quan trọng của Nữ Phái Tam Kỳ Phổ Độ để góp công quả vào mục đích tận độ quần linh của Đức Chí Tôn Thượng Đế
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1656 Read Count: 222
Published: 09/13/2007 Updated: 09/13/2007
Tân pháp Cao Đài by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản hóa có khả năng đáp ứng mọii trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1422 Read Count: 210
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
 
Trang Chánh • •