RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: Jesus Real name: Jesus
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Jesus
Gia Tô Giáo-Chủ by Jesus Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 470 Read Count: 268
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:  GIA nội trước lo sửa dựng gầy,
TÔ truyền chánh pháp khắp đông tây;
GIÁO dân vi thiện qui huờn đạo,
CHỦ nghĩa Tam Dân hội ngộ Thầy.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 533 Read Count: 177
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Le 11 Septembre 1926,
Ngã, Gia Tô Giáo chủ giáng đàn. Hỉ hiền sanh đẳng đẳng.
Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d’Israel. Je viens apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux matérialistes qu’au dessus d’eux règne l’Immuable Vérité: Dieu Bon, le Dieu grand quy fait germer la plante et quy soulève les flots. J’ai révélé la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lié en gerbes le bien épars dans l’humanité, et j’ai dit: “Venez à moi, vous tous qui souffrez!”
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1336 Read Count: 176
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Đàn ngày 24 Juillet 1927"Salut Messieurs, je suis à vous.

Avez vous quelque chose à me demander?

1ère question – C’est une bonne chose, mais il faut avoir de la patience.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 418 Read Count: 168
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 682 Read Count: 178
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: GIA truyền đạo lý chỉnh đời tân,
TÔ đức lưu danh rạng ánh ngần;
GIÁO hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
CHỦ khuyên môn đệ kíp nhanh chân.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1480 Read Count: 131
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 455 Read Count: 179
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 181
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:
SỨ sở ngày nay đã vãng hồi,
ĐỒ y luật đạo phản về ngôi;
DU dương mùi đạo qua thời loạn,
ĐÊ hứng lạc hoan đã đến rồi.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 937 Read Count: 171
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Gia truyền Thánh Đạo cõi Âu Tây,
Tô đức bồi công dốc dựng gầy;
Giáo hóa chúng sanh quy mỹ tục,
Chủ ban phước huệ đặng đồng dây.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 566 Read Count: 189
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

GIA hưng quốc thạnh Đạo hoằng khai,

điểm non sông dụng đức tài,

GIÁO hóa sanh linh về chánh tín,

CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 256
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: 07.HỮU DUYÊN SANH GẶP ĐẠO HUỲNH
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 695 Read Count: 115
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Minh Chơn Đạo 29.4 Nhâm Thìn (1952) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 367 Read Count: 172
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Chơn Lý Hiệp Tuyển 2
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 773 Read Count: 172
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 11. KINH CẦU CHƠN GIÁC ĐỒNG ĐĂNG
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 698 Read Count: 188
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn, (Minh Tân)
Tý thời 20 tháng 11 năm Quý Tỵ Năm Đạo 29
Đêm 24 Décembre 1953 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1323 Read Count: 176
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1019 Read Count: 177
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1471 Read Count: 178
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 765 Read Count: 176
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 577 Read Count: 39
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
 
Trang Chánh • •