RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: HueY Real name: Huệ Ý
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by HueY
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1173 Read Count: 279
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Ðơn Thiền by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4134 Read Count: 402
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Câu chuyện thành nhân by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Trước hết xin cho phép chúng tôi chúc mừng những anh chị em đồng môn mới. Chúng ta là những học trò cùng trường có chung Thầy là Đức Chí Tôn.

Lễ Thành Nhân có giá trị là Lễ Nhập Môn đối với con em trong gia đình Đạo Cao Đài. Các bạn đã được học tập để hiểu ý nghĩa. Buổi lễ hôm nay đánh dấu ngày các bạn mang vinh dự và trách nhiệm:    

* Mình đã Thành Người.  

* Mình đã Thành Người Tín Hữu Cao Đài.  

* Sống Đạo Thế Nào? 


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2637 Read Count: 272
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:  Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo thang. Chúng ta là một lữ khách ở địa cầu này. Du khách muốn đi luôn hay trở về quê?
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3568 Read Count: 240
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
CHÁNH TÍN by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: CHÁNH TÍN
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2703 Read Count: 205
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: CHÚA KITÔ NGÀY XƯA CHÚA KITTÔ NGÀY NAY
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3104 Read Count: 202
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary:

HỘI THẢO VỀ CUỘC ÐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG (TRẦN VĂN QUẾ)

NOI GƯƠNG ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG: LẬP THÂN HÀNH ÐẠO  

Năm 2007, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Ðạo Trưởng Huệ Lương (1902-2007):

Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội,

Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài,  

Tổng Lý Minh Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.   

          Tập thể đàn em nguyện noi gương Ngài để Lập Thân Hành Ðạo.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3227 Read Count: 207
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo]
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7967 Read Count: 487
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
DIỆU DỤNG CỦA TÂM PHÁP by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sáu diệu dụng của tâm pháp:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3432 Read Count: 276
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2013 Read Count: 188
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2342 Read Count: 224
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần thánh, tiên phật.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2027 Read Count: 205
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Hai chữ KINH và SỚ by HueY Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Huệ Ý sư tầm những thánh giáo ngắn rất có ý nghĩa cho việc tu học
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 441 Read Count: 171
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: "Vẫn biết rằng đạo lý pháp môn vô lượng. Dù con người có đầu thai chuyển kiếp hằng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp môn. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân hành đạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp , chung qui cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa với hoàn cảnh nhân sinh hiện sống và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người".
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 676 Read Count: 185
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Đức Cao Triều Tiền Bối liễu đạo ngày 5/8 Bính Thân (1956) tại Hà Nội. Sau ba lần cải táng ở miền Bắc, di hài được đưa về miền Nam cách đây mấy năm tại tư gia đường Đặng Tất Thành phố Hồ Chí Minh.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3448 Read Count: 435
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

“Thế sự giả chơn thôi trối kệ,

Tùy thời công quả với công phu”

Qua những ngày tịnh tọa tham thiền chư tịnh viên có cảm nghĩ gì về sự ích lợi của công phu thiền định không? Người tu hành học Đạo phải tìm hiểu rõ sự ích lợi cao cả của Đạo thì mới ham học ham tu”.

“Tứ thời tịnh định công phu,

Luyện trau thần khí phá tù vô minh”.

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3133 Read Count: 200
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

THÁNH GIÁO (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm Tý (02.02.1973)

Xuân đến bao lần với các con,

Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân này Thầy sẵn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son,


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4618 Read Count: 223
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary:

Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu
"Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu"


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3161 Read Count: 252
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: "Nhân sinh thành Phật dễ đâu,    
       Tu hành có khổ rồi sau mới thành"    

Hai câu thơ trong thi truyện về cuộc đời của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vừa mở đầu cũng mang ý nghĩa của một kết luận. Có gì đặc biệt trong cuộc đời của Đức Quán Thế Âm?


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5644 Read Count: 517
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

I.THÁNH GIÁO

 

Vào một ngày đầu xuân Đức THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ dạy:

 

Bốn biển đương yêu cầu thống thiết [1],

Có những người minh triết [2] thuần chơn [3],

Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật mở nguơn thanh bình.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2995 Read Count: 236
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
 
Trang Chánh • •