RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: HueChon Real name: Huệ Chơn
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by HueChon
Summary: Ở trên cõi đời này có những việc mà người ta không bao giờ muốn, nhưng nó lại cứ xảy đến. Còn có những việc mà người ta không bao giờ ước mơ, nhưng nó lại đưa đến một cách bất ngờ.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 5319 Read Count: 1215
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Vì sao lại thờ hình một mắt,
Trước do ai sắp đặt việc này?

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 440 Read Count: 205
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trời vì thương chúng sanh khổ não,
Đến khai minh Đại Đạo cứu đời;
Thoát ra bể khổ trần vơi,
Khỏi vòng chuyển kiếp luân hồi đọa sa.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 981 Read Count: 194
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cũng như xưa kia, Đức Chúa Jésus-Christ giáng-sanh khai Thánh-Giáo; cả dân sự miền Âu bởi chẳng hiểu là điều yếu trọng về sau, cho đến nỗi một vị trong 12 Môn-đệ của Ngài là Juda, vì lòng tham-lam, đành bán Ngài cho quân Jiu-Giêu đem ra hạ-sát. Khi hối-ngộ, biết rằng sự lỗi, Juda tự xử lấy mình nhưng chưa đủ đền tội. Đến buổi chung cuộc thiên-hạ rõ thấu rằng Đạo chơn-chánh rồi, thì trong lòng hằng ghi nhớ Juda là kẻ bất lương; cho đến ngày nay đã gần hai ngàn năm, mà danh xấu vẫn còn lưu-truyền, hễ nhắc đến tên, thì người người phải nhăn mặt.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 22221 Read Count: 960
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
 
Trang Chánh • •