RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: AnHoaThanhNu Real name: An Hòa Thánh Nữ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by AnHoaThanhNu
Summary: Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái bình.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1310 Read Count: 238
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Nương ánh hồng quang đến cõi trần,

Mượn lời đạo lý khuyến sanh dân,

Tu hành để biết cơ mầu nhiệm,

Biết rõ an nhiên định số phần.


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2150 Read Count: 231
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Công phu Đạo nghiệp sử đề danh,

Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành,

Ai có về quê xin nhắn nhủ,

Ta còn sống mãi với nhơn sanh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 761 Read Count: 266
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chư quí liệt vị ôi! ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ nhưng chưa tìm hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó gọi là giải khổ, mà người đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 379 Read Count: 546
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Thế nên xuất gia có nghĩa là hành giả phải thoát ly ra khỏi ngôi nhà phàm tục của nhơn tâm mà vào ở ngôi nhà thánh thiện của đạo tâm. Trong ngôi nhà thánh thiện này không có sự chia lìa hay tụ họp, mà chỉ có một Tâm vô phân biệt, vô nhân ngã, vô chấp trước, vô cảm nhiễm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2193 Read Count: 242
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: AN HÒA THÁNH NỮ, Tệ Nữ xin chào mừng chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm, chư chức việc Cơ Quan Phổ Thông Giáo-Lý, chư liệt vị thân hào cố hữu viễn cận hương lân cùng nội ngoại tôn thân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2757 Read Count: 204
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Nầy năm con nghe Thầy dặn đây rán nhớ đặng lo làm công quả, cho kịp thời kỳ nghe con !
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 52635 Read Count: 2384
Published: 06/20/2009 Updated: 06/20/2009
 
Trang Chánh • •