HaiTrieuChonThanh
Penname: HaiTrieuChonThanh Real name: Hải Triều Chơn Thánh
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by HaiTrieuChonThanh
Summary: BÀI : 100. CHẾT CHẾT HẾT TRẦN GIAN LẬP LẠI, KHỔ KHỔ CHỒNG OAN TRÁI MỚI TIÊU
Tịnh thất Trung Thành,13-3 Ất Tỵ (14-4-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

HẢI đảo ngao du xiết nỗi nhàn,

TRIỀU thiên kiến giá phụng hoàng san,

THÁNH tâm phát khởi tri cơ nhiệm,

NHƠN trí Chuyển-Mê hội bửu-đàn. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Hải-Triều Thánh-Nhơn đàn 17 10 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân 28 03 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
 
Trang Chánh • •