AlanEreira
Penname: AlanEreira Real name: Alan Ereira
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by AlanEreira
Summary: Cuốn phim nầy đã gây chấn động dư luận thế giới và hiện là một đề tài được bàn cãi rất nhiều trong giới khảo cổ, môi sinh và nhân chủng học. Lần đầu tiên được trình chiếu trong kỳ đại hội Tôn Giáo hoàn cầu tổ chức tại Chicago, nó đã gây một xúc động lớn cho toàn thể cử tọa. Chúng tôi ghi nhận lại đây bài thuyết trình “Elder Brother's Warning” của ký giả Alan Ereira để bạn đọc cùng suy gẫm. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •