Dora_Van_Gelder
Penname: Dora_Van_Gelder [Contact] Real name: Dora Van Gelder
Member Since: 09/27/2016
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Dora_Van_Gelder
Summary: Dora Van Gelder sinh năm 1904, mất 1999. Bà là Hội trưởng Xứ Bộ Thông Thiên Học Hoa Kỳ từ năm 1975 đến năm 1987 More info...
Published: 09/27/2016 Updated: 09/27/2016
 
 
Trang Chánh • •