ChanhTuan
Penname: ChanhTuan [Contact] Real name: Chánh Tuân
Member Since: 07/05/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChanhTuan
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm: More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Tám mươi bốn ngàn pháp

Vào thời kỳ mạc kiếp

Dễ tu có một món

Niệm Cao Đài Thượng Đế

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm). More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
FeatureSummary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
Published: 03/06/2018 Updated: 03/06/2018
Summary: I. THANH THIẾU NIÊN ĐẠI ĐẠO PHẢI LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẠO CAO ĐÀI TRONG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI? More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Lâu nay chúng ta thường nghe nói rất nhiều về pháp môn Tam Công, đặc biệt là pháp môn Công quả và Công phu More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
 
 
Trang Chánh • •