VoLuongThoQuang
Penname: VoLuongThoQuang [Contact] Real name: Vô Lượng Thọ Quang
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VoLuongThoQuang
Summary: BÀI : 24 “VÔ TÂM MỚI ĐƯỢC ĐẮC DUYÊN LÀNH, LƯỢNG SỨC MÀ TU ĐỂ TỊNH THANH”
Tịnh Đường. Hợi thời, ngày 23-8-Nhâm Dần
21-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •