NguyenThiNgai
Penname: NguyenThiNgai [Contact] Real name: Nguyễn Thi Ngại
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NguyenThiNgai
Summary: BÀI : 22. THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI THĂM VIẾNG NÂNG ĐỠ NHAU TU HỌC
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Nhâm Dần
22-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 36 TU RỒI ĐỪNG Ỷ HAY CHÊ DỞ, ĐỪNG Ỷ KHÔN HIẾP DẠI, ĐỪNG KHOE CÔNG,
Phước Thiện. Tý thời, ngày 15-3-Quí Mẹo
8-4-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 39 TẮM MÃI THÌ BỤI THẾ MỚI SẠCH, RỬA HOÀI THÌ TRẦN NHƠ MỚI HẾT
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 14-4-Quí Mẹo
7-5-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •