BaoNguonChonTien
Penname: BaoNguonChonTien [Contact] Real name: Bão Ngươn Chơn Tiên
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BaoNguonChonTien
Summary: BÀI: 7 ĐÃ LÀ NGƯỜI TU THÌ PHẢI TÂM ĐỒNG Ý HIỆP
Tịnh Đường. Ngày 11-12- Tân Sửu
16-1-1962. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 9 KHÓ KHĂN CŨNG LÀ ĐIỀU MAY MẮN CHO NGƯỜI TẦM ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 8-2- Nhâm Dần
11-5-1962. Đại Đạo 37

More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
 
 
Trang Chánh • •