RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BaoNguonChonTien [Contact] Real name: Bão Ngươn Chơn Tiên
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BaoNguonChonTien
Summary: BÀI: 7 ĐÃ LÀ NGƯỜI TU THÌ PHẢI TÂM ĐỒNG Ý HIỆP
Tịnh Đường. Ngày 11-12- Tân Sửu
16-1-1962. Đại Đạo 36

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1354 Read Count: 169
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 9 KHÓ KHĂN CŨNG LÀ ĐIỀU MAY MẮN CHO NGƯỜI TẦM ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 8-2- Nhâm Dần
11-5-1962. Đại Đạo 37


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1060 Read Count: 213
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
 
Trang Chánh • •