BaoThoThanhNuong
Penname: BaoThoThanhNuong [Contact] Real name: Bảo Thọ Thánh Nương
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BaoThoThanhNuong
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 58 SỰ SÁM HỐI CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG MỨC VÀ LIÊN TỤC..
Tịnh Đường, Tý 23-12 Quý Mẹo
6-2-1964 - ĐĐ38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 87 Ý NGHĨA VÀ CÁC TẦNG LUYỆN TẬP CHÂU 54 HẠT
Tịnh Đường, ngày 9-9 Giáp Thìn (14-10-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :113 GIỚI LUẬT NHƯ THUỐC ĐẮN ĐẢ TẬT, NHƯ BẢO VẬT CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường, Tý thời, 23-12 Ất Tỵ (14-1-1966) Đại Đạo 40.

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: ĐỪNG CHO NGÀY THÁNG QUA TRÔI,
KIẾP SANH ĐÂU CÓ MẤY HỒI CHỜ MONG..”

Tịnh Đường, 9-9 Ất Tỵ (3-10-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI: 4 NGƯỜI TU PHẢI LƯỢNG SỨC MÌNH, TU CHO ĐẠT ĐẠO MỚI MONG GIÚP ĐỜI.
Trung Hưng Bửu Tòa. Ngày 22-7- Tân Sửu
1-9-1961. Đại Đạo 36

 

More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 5 LẤY LÒNG TỪ BI MÀ ĐỘ ĐỜI, LẤY QUI GIỚI MÀ TU THÂN
Phước Huệ Đàn. Ngày 9-9-Tân Sửu
18-10-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
 
 
Trang Chánh • •