RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: BaoThoThanhNuong [Contact] Real name: Bảo Thọ Thánh Nương
Member Since: 02/27/2015
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BaoThoThanhNuong
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2231 Read Count: 189
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 58 SỰ SÁM HỐI CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG MỨC VÀ LIÊN TỤC..
Tịnh Đường, Tý 23-12 Quý Mẹo
6-2-1964 - ĐĐ38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3351 Read Count: 190
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 87 Ý NGHĨA VÀ CÁC TẦNG LUYỆN TẬP CHÂU 54 HẠT
Tịnh Đường, ngày 9-9 Giáp Thìn (14-10-1964) Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2532 Read Count: 177
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :113 GIỚI LUẬT NHƯ THUỐC ĐẮN ĐẢ TẬT, NHƯ BẢO VẬT CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường, Tý thời, 23-12 Ất Tỵ (14-1-1966) Đại Đạo 40.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4872 Read Count: 186
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3462 Read Count: 217
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: ĐỪNG CHO NGÀY THÁNG QUA TRÔI,
KIẾP SANH ĐÂU CÓ MẤY HỒI CHỜ MONG..”

Tịnh Đường, 9-9 Ất Tỵ (3-10-1965) Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3241 Read Count: 174
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI: 4 NGƯỜI TU PHẢI LƯỢNG SỨC MÌNH, TU CHO ĐẠT ĐẠO MỚI MONG GIÚP ĐỜI.
Trung Hưng Bửu Tòa. Ngày 22-7- Tân Sửu
1-9-1961. Đại Đạo 36

 


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1457 Read Count: 184
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 5 LẤY LÒNG TỪ BI MÀ ĐỘ ĐỜI, LẤY QUI GIỚI MÀ TU THÂN
Phước Huệ Đàn. Ngày 9-9-Tân Sửu
18-10-1961. Đại Đạo 36

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2579 Read Count: 172
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
 
Trang Chánh • •