RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BuiHaThanh [Contact] Real name: Bùi Hà Thanh
Member Since: 08/05/2012
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BuiHaThanh
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 60
Completed: Yes Word count: 230406 Read Count: 16437
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Pháp Bảo Đàn by BuiHaThanh Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 35244 Read Count: 2422
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 15
Completed: Yes Word count: 35676 Read Count: 3790
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 


Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 29
Completed: Yes Word count: 65421 Read Count: 8401
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012
Summary: Con của Ngài Bùi Quang Huy đắc vị Huệ Mạng Kim Tiên và bà Trương Thị Mọn đắc vị Ngọc Bửu Tiên Nương.
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 30411 Read Count: 2828
Published: 08/06/2012 Updated: 08/06/2012
 
Trang Chánh • •