Hue_Minh
Penname: Hue_Minh Real name: Huệ Minh Lưu Văn Trụ
Member Since: 01/05/2010
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Hue_Minh
Summary: 1/ Đầu có 2 mắt, 2 tai, mũi, lưỡi hợp thành 5 giác quan hay 5 cửa sổ, khá chẳng phải chỉ có bao đó thôi,
mà còn có Não Để, Tiểu Não và Đại não. Ngoài ra phía trước mặt có miếng đất vuông mầu đỏ gồm trên là
Thiên Cốc, giữa là Tổ Khiếu cũng gọi Nhân, gọi bên trái là Thái Cực, mặt là Sung Linh; trên nữa là Ấn Đường.
Sau hai mắt là Ngọc Chẩm Quan, rồi tới Đỉnh Tâm. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
 
 
Trang Chánh • •