RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NguyenBinhKhiem Real name: Nguyễn Bỉnh Khiêm
Member Since: 06/07/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NguyenBinhKhiem
Summary: Bạch Vân am thi tập - 白雲庵詩集
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 2019 Read Count: 2833
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
Summary: Nước Nam thường có thánh tài.
Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường.
Kìa Nhị Thuỷ, nọ Dao Sơn,
Bài ngọc dát nổi, âu vàng Trời cho.
Học cách vật mới dò tới chốn,
Chép ghi làm một bổn xem chơi.

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1071 Read Count: 292
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 24
Completed: Yes Word count: 7497 Read Count: 6828
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Sấm Ký by NguyenBinhKhiem Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: Sấm Ký (I)
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4910 Read Count: 785
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
 
Trang Chánh • •