DiDaPhatTo
Penname: DiDaPhatTo Real name: Di Đà Phật Tổ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DiDaPhatTo
Summary:

DI truyền diệu khuyết giải trần lao,

ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,

PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,

TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Chương II : 10.- Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt
Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần.

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: MINH-LÝ THÁNH-HỘI (TAM-TÔNG-MIẾU)

Hợi thời (22 giờ) 23-7 Mậu Thìn  6 9 1928
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •