RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: Ai_Truoc_Thien_Ton Real name: Ái Trước Thiên Tôn
Member Since: 04/21/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Ai_Truoc_Thien_Ton
Summary:            Ta đến Đàn hôm nay nhắc nhở các con một đều nầy, các con ráng ghi nhớ vào lòng cho trọn đặng nương theo “Cái Đó” của Trời ban mà trau dồi tinh thần mình cho mau tấn triển kịp bước đường Giải Thóat của Trời định cho các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 824 Read Count: 248
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
Summary: Ta sẻ phân cho các con rõ:

            Sự Bác Ái, sự Công Bình; Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn, Đại Sư Phụ đã chỉ dạy về sự Từ Bi của Trời, Luật của Đạo cho các con thấy mà sợ Trời.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 697 Read Count: 238
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
 
Trang Chánh • •