Ai_Truoc_Thien_Ton
Penname: Ai_Truoc_Thien_Ton Real name: Ái Trước Thiên Tôn
Member Since: 04/21/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Ai_Truoc_Thien_Ton
Summary:            Ta đến Đàn hôm nay nhắc nhở các con một đều nầy, các con ráng ghi nhớ vào lòng cho trọn đặng nương theo “Cái Đó” của Trời ban mà trau dồi tinh thần mình cho mau tấn triển kịp bước đường Giải Thóat của Trời định cho các con. More info...
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
Summary: Ta sẻ phân cho các con rõ:

            Sự Bác Ái, sự Công Bình; Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn, Đại Sư Phụ đã chỉ dạy về sự Từ Bi của Trời, Luật của Đạo cho các con thấy mà sợ Trời.

More info...
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
 
 
Trang Chánh • •