Bao_Duc_Chon_Tien
Penname: Bao_Duc_Chon_Tien Real name: Bảo Đức Chơn Tiên
Member Since: 04/06/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Bao_Duc_Chon_Tien
Summary:

Tu là sáng suốt, khỏi sai lầm,   

Lánh được mê-tân, khổ khỏi lâm;   

Làm nhửng điều gì, theo lẽ phải,   

Phát huy Chánh-Nghĩa tức do Tâm.

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
 
Trang Chánh • •