RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: Bao_Duc_Chon_Tien Real name: Bảo Đức Chơn Tiên
Member Since: 04/06/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Bao_Duc_Chon_Tien
Summary:

Tu là sáng suốt, khỏi sai lầm,   

Lánh được mê-tân, khổ khỏi lâm;   

Làm nhửng điều gì, theo lẽ phải,   

Phát huy Chánh-Nghĩa tức do Tâm.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 903 Read Count: 233
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
Trang Chánh • •