Chanh_Cong_Minh_Tien
Penname: Chanh_Cong_Minh_Tien Real name: Chánh Công Minh Tiên
Member Since: 04/06/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Chanh_Cong_Minh_Tien
Summary: - Theo họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Dương (theo Gia phổ Phan Văn Tòng). Do đó khi ngộ Đạo Cao Đài, mỗi lần hầu cơ, Đức Chí tôn gọi Anh cả hai chữ Tòng Dương.
- Sinh ngày 8 tháng 8 năm1881 tại làng Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- Thân sinh: Cụ Ông  Phan Văn Lư
- Thân mẫu: Cụ Bà Sum
More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
 
Trang Chánh • •