DatTuong
Penname: DatTuong Real name: Đạt Tường
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DatTuong
Summary:

  Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 là những gì ?
     Hiện nay một số nơi, hàng năm đều thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Ngô thành đạo. Đúng nhưng chưa đủ !

More info...
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Một buổi trưa thứ bảy, đoàn thu hái thuốc Nam; hỗn hợp giữa lễ sĩ đồng nhi Văn Phòng Đại Đạo và Tân Minh Quang; dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Thiện Lễ (ba Trần Hữu Nhân) lên đường hướng về Thánh Thất BỬU QUANG ĐÀN (thường gọi là Chùa Ông Thần Đá, có quan hệ rất khắng khít với Vĩnh Nguyên Tự). More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: " Mừng thay gặp gở Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có bửa nay;
Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai." More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Hằng năm, cứ đến ngày Trung Thu Hội Yến, nhìn lễ phẩm được chuẩn bị dồi dào trang trọng để hiến dâng lên Ðức Mẹ và các đấng Thiêng Liêng chúng ta hân hoan thấy tấm lòng thành kỉnh hiến dâng của bổn đạo rất to lớn. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thượng Đế đã đến để khai sáng cho nhân loại thấy được cơ Trời đã định và soi đường dẫn dắt con người bước ra khỏi vùng u tối để tiến bước trên đường sáng lạng. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Khởi đầu chúng ta hãy xem một trích đoạn xử án của Đức Phong Đô Đại Đế [1] tại Thánh Tịnh Ngọc Linh-Biên Hoà. More info...
Published: 09/13/2007 Updated: 09/13/2007
Summary: Sau hai lần nhìn thấy Thiên Nhãn hiện ra, ông cầu cơ hỏi cách thờ phượng thì Tiên Ông dạy vẽ con mắt như đã thấy mà thờ và xưng danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" rồi dạy ông gọi Tiên Ông bằng THẦY mà thôi. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Pháp môn Tam Công của Cao Đài gồm: Công Quả, Công Trình và Công Phu. Trong đó nền tảng căn bản nhứt đó là Công Quả ! More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Hãy nghĩ về uy tín của nền đạo trước nhân sanh, trước quốc tế khi đó nếu có người đặt vấn đề: “Vì sao tròn một trăm năm Khai Minh Đại Đạo mà tuổi đạo lại là một trăm lẻ hai ?" More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Theo giáo lý nhà Phật, Tam Qui là qui y Tam Bảo gồm: “Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui Y Tăng”. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Một trong những đặc điểm của Cao Đài giáo là Đấng Giáo Chủ vô hình vì thế biểu tượng thờ kính cũng khác các tôn giáo đã hiện diện trước kia. Nguồn gốc từ đâu Cao Đài giáo dùng Thiên Nhãn làm biểu tượng thờ kính và ý nghĩa là gì? More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Nhân tiết Trung Thu, chúng ta hãy thưởng thức nội dung đạo lý từ lời dạy của Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cùng hình thức chiết ra bài Thi Khoán Thủ More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: Lâu nay khi trình bài luật " nhơn vật tiến hóa", chúng ta thường trích dẫn lời dạy của Thầy về vấn đề trong Đại Thừa Chơn Giáo của Phái Chiếu Minh. Trong tình hình Cao Đài Giáo đang bị phân chia làm nhiều Chi Phái, thì Thánh giáo của các Chi Phái có đề cập đến vấn đề nầy hay không ? More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Mãi tìm cho biết gốc Tiên gia,
Lão Tử, Đông Phương có phải Ta ?
Lúc đó tâm trung còn trở ngại,
Không lo tìm tắm nước ma ha.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: “Trung Ngươn, nhằm mùa Vu Lan và cũng là mùa tấn phong cho chơn linh nào đáng được ban phong. Giờ nầy Bần Đạo thừa lịnh Tam Giáo Tổ Sư, nhân danh Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ban phong Thánh sắc cho linh hồn Đoàn Ngọc Chí thân sinh của Chí Mỹ được ân phong Thánh Vị là Khiết Tâm Chơn Thánh. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cho dầu là đạo hữu tín đồ chỉ mới biết tu thân hành đạo hay là người đã xây nền đấp móng vững vàng nay bước lên đường Thiên Đạo cũng đều cần phải học hỏi để hiểu thấu đáo ý nghĩa câu kinh nầy hầu cố gắng thực hành trên đường tu học hành đạo More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
 
 
Trang Chánh • •