AuMinhChanh
Penname: AuMinhChanh Real name: Âu Minh Chánh
Member Since: 04/06/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by AuMinhChanh
Summary:

Minh Lý Đạo

Minh Lý Đạo hay Đạo Minh Lý, nói tắt là Minh Lý, là một Chi trong Ngũ Chi Minh Đạo.

Ngũ Chi Minh Đạo gồm: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân.

TNHT: Bên Minh Lý đây là Séminaire, là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần hồn đó con. ( Séminaire: chủng viện).

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
 
Trang Chánh • •