Nguyen_Minh_Thien
Penname: Nguyen_Minh_Thien Real name: Nguyễn Minh Thiện
Member Since: 04/06/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Nguyen_Minh_Thien
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê.  More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary:

Minh Lý Đạo

Minh Lý Đạo hay Đạo Minh Lý, nói tắt là Minh Lý, là một Chi trong Ngũ Chi Minh Đạo.

Ngũ Chi Minh Đạo gồm: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân.

TNHT: Bên Minh Lý đây là Séminaire, là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần hồn đó con. ( Séminaire: chủng viện).

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
 
Trang Chánh • •