Trieu_Phuoc
Penname: Trieu_Phuoc Real name: Cư Sĩ Triệu Phước
Member Since: 03/14/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Trieu_Phuoc
Summary: Loạt bài Những tư tưởng về đạo xuất hiện trong tập san Mật Giáo do Hội Thân Hửu Mật Giáo tại Hoa Kỳ do cư sĩ Triệu Phước thành lập vào khoãng 1984 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Annandale, Virginia. Chủ tịch của hội là bác Hoàng, tốt nghiệp Tiến sĩ Đại Học Sorbonne tại Pháp, giáo sư Toán học tại đại học Khoa Học - Sài Gòn - đến năm 1975. More info...
Published: 03/14/2009 Updated: 03/14/2009
 
 
Trang Chánh • •