Ngo_Thua_An
Penname: Ngo_Thua_An Real name: Ngô Thừa Ân
Member Since: 02/08/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Ngo_Thua_An
Summary:

TÂY DU KÝ   

Hồi 1    

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá    
Tâm thành tu niệm đạo nhân gian  

More info...
Published: 02/08/2009 Updated: 02/13/2009
 
 
Trang Chánh • •