TranNhanTong
Penname: TranNhanTong Real name: Trần Nhân Tông
Member Since: 02/08/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by TranNhanTong
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   

More info...
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009
 
 
Trang Chánh • •