Chi_Kien
Penname: Chi_Kien Real name: Chí Kiên
Member Since: 09/23/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Chi_Kien
Summary: Đại Đạo không có hình, Trời Đất là cái Đạo có hình. Trời Đất không nói ra lời, Thánh Nhơn là Trời Đất nói ra lời. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
 
 
Trang Chánh • •