Kim_Trinh
Penname: Kim_Trinh Real name: Kim Trinh
Member Since: 08/11/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Kim_Trinh
Summary: Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam làm Thánh Địa và dân tộc Việt được ban trao Sứ Mạng hoằng dương chánh giáo, người tin đồ Đại Đạo đã hòa mình vào tập thể để học Đạo, hành Đạo,  More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary:

Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc Kinh.

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Không thầy đố mày làm nên,
Công danh gặp bước chớ quên ơn
thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra
chi.
More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Đại Từ Phụ vì đức háo sanh đã khai mở Tam Kỳ Phổ Độ để cứu rổi các chơn linh hồi cựu vị. Và trong cơ tận độ kỳ Ba, nữ phái giữ một vai trò quan trọng. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Học lời Mẹ dạy:

Vào đời độ chúng lập công,
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con. More info...
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
 
 
Trang Chánh • •