Chi_That
Penname: Chi_That Real name: Chí Thật
Member Since: 08/11/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Chi_That
Summary: Công phu là để tâm an định,   Nên đạo nên người chốn thế gian. More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary: Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Là một nhân sinh tại thế, sống trong cõi hậu thiên, với quy luật đối đãi đương nhiên, con người bị chi phối bởi nhiều lãnh vực trong đời sống thường nhựt More info...
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
Summary: ĐỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
 
 
Trang Chánh • •