RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: Thien_Quang Real name: Thiện Quang
Member Since: 06/16/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Thien_Quang
Summary: Phương pháp làm cho các con đủ năng lực và tính chất [để] bảo vệ quyền hạn của địa vị con người đều đặt trọn vào ý nghĩa mùa Xuân
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 4616 Read Count: 690
Published: 09/20/2007 Updated: 09/20/2007
Cao Đài by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7856 Read Count: 234
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8061 Read Count: 242
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Khi nhìn những bức ảnh chụp các phi hành gia đi bộ trong khoảng không vũ trụ (space walk), chúng ta có một ý niệm rất cụ thể về con người trong không gian và thời gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 8306 Read Count: 1016
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: “Nếu còn phân biệt giữa khoa học và tôn giáo, giữa đạo và đời, là thế nhơn hòa chưa tròn, xã hội thực thể chưa tạo lập; còn phân biệt tức chưa hoàn hảo.”
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9078 Read Count: 226
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Số phận Vũ Trụ by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Năng lượng tối (dark energy) là một chủ đề mang tính thời sự của vật lý thiên văn (astrophysics) và vũ trụ học (cosmology).
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 10203 Read Count: 1558
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI

nguyên lý của thiên đạo giải thoát

                

Thiện Quang
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5608 Read Count: 557
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
 
Trang Chánh • •