Thien_Quang
Penname: Thien_Quang Real name: Thiện Quang
Member Since: 06/16/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Thien_Quang
Summary: Phương pháp làm cho các con đủ năng lực và tính chất [để] bảo vệ quyền hạn của địa vị con người đều đặt trọn vào ý nghĩa mùa Xuân More info...
Published: 09/20/2007 Updated: 09/20/2007
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai
More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Khi nhìn những bức ảnh chụp các phi hành gia đi bộ trong khoảng không vũ trụ (space walk), chúng ta có một ý niệm rất cụ thể về con người trong không gian và thời gian. More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: “Nếu còn phân biệt giữa khoa học và tôn giáo, giữa đạo và đời, là thế nhơn hòa chưa tròn, xã hội thực thể chưa tạo lập; còn phân biệt tức chưa hoàn hảo.” More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Năng lượng tối (dark energy) là một chủ đề mang tính thời sự của vật lý thiên văn (astrophysics) và vũ trụ học (cosmology). More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI

nguyên lý của thiên đạo giải thoát

                

Thiện Quang More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
 
 
Trang Chánh • •