Dat_Lai_Lat_Ma
Penname: Dat_Lai_Lat_Ma Real name: Đạt Lai Lạt Ma
Member Since: 04/23/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Dat_Lai_Lat_Ma
Past Featured StorySummary:

Hạnh Phúc Chân Thường 

Trong cuốn sách này, rất nhiều những lời đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma được kết tập lại. Những lần gặp gỡ riêng với Ngài tại Arizona và Ấn Độ được dùng làm cơ sở cho cuốn sách này với một mục đích rõ rệt là đưa ra những quan điểm của Ngài về một cuộc sống hạnh phúc hơn

More info...
Published: 04/23/2007 Updated: 04/24/2007
 
 
Trang Chánh • •