Nguyen_Huu Kiet
Penname: Nguyen_Huu Kiet Real name: Nguyễn Hữu Kiệt
Member Since: 04/20/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Nguyen_Huu Kiet
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt

More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào More info...
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật

More info...
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết." More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: "Hãy đi ngược dòng tư tưởng cho đến tận nguồn gốc của nó, chờ cho Chân Ngã xuất hiện ra, và chừng đó những tư tưởng sẽ dứt". More info...
Published: 04/21/2007 Updated: 04/21/2007
Summary: Mục Lục Tây Phương Huyền Bí More info...
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Như vậy, với tư cách một vị Hóa Thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã đảm nhiệm trở lại cái danh vị cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây độ chừng sáu thế kỷ về trước. Bánh xe luân hồi đã quay giáp trọn một vòng. More info...
Published: 04/25/2007 Updated: 04/25/2007
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi. More info...
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Summary: Mục Lục Đông Phương Huyền Bí More info...
Published: 06/13/2007 Updated: 06/14/2007
 
 
Trang Chánh • •