RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: Nguyen_Huu Kiet Real name: Nguyễn Hữu Kiệt
Member Since: 04/20/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Nguyen_Huu Kiet
Ai Cập huyền bí by Nguyen_Huu Kiet Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 88953 Read Count: 4328
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 106808 Read Count: 6788
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 92121 Read Count: 7690
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết."
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 26
Completed: Yes Word count: 117223 Read Count: 7881
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: "Hãy đi ngược dòng tư tưởng cho đến tận nguồn gốc của nó, chờ cho Chân Ngã xuất hiện ra, và chừng đó những tư tưởng sẽ dứt".
Categories: Quyễn sách, Thông Thiên Học Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9121 Read Count: 374
Published: 04/21/2007 Updated: 04/21/2007
Summary: Mục Lục Tây Phương Huyền Bí
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 28
Completed: Yes Word count: 152070 Read Count: 7936
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Như vậy, với tư cách một vị Hóa Thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã đảm nhiệm trở lại cái danh vị cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây độ chừng sáu thế kỷ về trước. Bánh xe luân hồi đã quay giáp trọn một vòng.
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 98675 Read Count: 6418
Published: 04/25/2007 Updated: 04/25/2007
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 74741 Read Count: 5494
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Summary: Mục Lục Đông Phương Huyền Bí
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm, Thông Thiên Học Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 24
Completed: Yes Word count: 132161 Read Count: 9518
Published: 06/13/2007 Updated: 06/14/2007
 
Trang Chánh • •