RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ChristopherHartney Real name: Christopher Hartney
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ChristopherHartney
Summary: (Presentation by Christopher Hartney, Department of Studies in Religion, University of Sydney, Sydney, Australia, at the Department of World Religions, University of Dhaka, Bangladesh, March 2003)

Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6834 Read Count: 333
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: From the turn of the Century, Ngo Minh Chieu, a colonial civil servant was already well versed in the traditions of Eastern mediumship and sharmanistic practices. It was this man, who in 1919 received the revelation of the Divine Eye, which is the focus of Caodaist worship and the ultimate symbol of the Divine within the religion.
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2625 Read Count: 112
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: The centre of the Caodaist word is the Great Divine Temple in Tay Ninh. The apex of this building is undoubtedly the Great Eye that stares from the celestial globe above the altar, but from an earthly perspective the religion could not function without the "Cung Dao."
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1737 Read Count: 102
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
 
Trang Chánh • •