Chi_Dung
Penname: Chi_Dung Real name: Chí Dũng
Member Since: 04/20/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Chi_Dung
Summary: Tại sao gọi là Ðạo Cao-Ðài ?
- Vì Ðấng Giáo Chủ sáng lập ra nền Ðạo nầy chính là Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế tá danh (mượn tên) CAO-ÐÀI để mở Ðạo tại xứ Việt-Nam, More info...
Published: 04/20/2007 Updated: 04/20/2007
Summary: Ðạo là nguồn cội sanh hóa ra Trời đất và vạn vật muôn loài. Nó hữu hình ở con mà vô vi ở cái tình của con. More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
 
 
Trang Chánh • •