RSS
Site Info
Members: 378
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: igopeg
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: Chi_Dung Real name: Chí Dũng
Member Since: 04/20/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by Chi_Dung
Summary: Tại sao gọi là Ðạo Cao-Ðài ?
- Vì Ðấng Giáo Chủ sáng lập ra nền Ðạo nầy chính là Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế tá danh (mượn tên) CAO-ÐÀI để mở Ðạo tại xứ Việt-Nam,
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3066 Read Count: 182
Published: 04/20/2007 Updated: 04/20/2007
Summary: Ðạo là nguồn cội sanh hóa ra Trời đất và vạn vật muôn loài. Nó hữu hình ở con mà vô vi ở cái tình của con.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4393 Read Count: 182
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
 
Trang Chánh • •