RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BuiTriDung Real name: Bùi Trí Dũng
Member Since: 04/18/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BuiTriDung
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ.
Categories: Quyễn sách Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: No Word count: 14815 Read Count: 2931
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
Summary: Feature

 

Good health and spirit are prerequisite and means for humans to lead a meaningful life and to function as they predetermined by the Creator.


Categories: English, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 8306 Read Count: 1005
Published: 09/04/2007 Updated: 09/04/2007
 
Trang Chánh • •