BachSac
Penname: BachSac Real name: Bạch Sắc
Member Since: 02/18/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BachSac
Summary:

Chương V : Sanh ký tử qui

Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961

Câu rằng: Sanh ký tử qui,

Sống tròn đạo đức, thác thì nhàn thân.

       Sống đeo đai, xác phàm nặng nhọc,

       Thác thân rồi, hồn được thảnh thơi;

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •