ChiTin
Penname: ChiTin Real name: Chí Tín
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChiTin
Summary: Giáo Lý Cao Ðài chủ trương Tam giáo (Nho,Thích,Lão) đồng nguyên và vạn giáo đồng nhứt lý. Ba tôn giáo lớn lâu đời nhứt ở Á Ðông là Nho giáo (hay Khổng giáo),Thích giáo (hay Phật giáo) và Lão giáo (hay Tiên giáo) đều do một nguồn gốc từ Ðại Ðạo, mà Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nắm quyền chưởng quản, phát sanh ra, tùy thời kỳ, tùy địa phương và tùy trình độ các dân tộc, mà khai Ðạo để giáo dân vi thiện More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Đức Bát Nhã Thiền Sư (1) có dạy về Đạo pháp đối với tuổi trẻ như sau : " Nầy chư đạo hữu ! Đạo pháp không dành riêng cho hàng tuổi tác, mà chính là hàng tuổi tác rất khó khăn đối với sự tu luyện, vì đã phí hết vốn liếng thiên nhiên Tạo-hóa, còn lại chỉ là được chỗ đốn ngộ tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời của mỗi căn trí mà thôi .
More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:  vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao . More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Người Chơn Tu là người Tu Thiệt chớ không tu giả dối màu mè, tu cho có tiếng tăm, để được người đời khen tặng, chỉ tu cho mình. Đúng theo ý nghĩa thuần túy của chữ Tu More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Giáo Lý Ðại Ðạo tức là Giáo Lý Cao Ðài có minh giải cho chúng ta được biết rõ nguồn gốc của vũ trụ và sự tiến hóa của muôn loài vạn vật theo một định luật của Tạo Hóa. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ

More info...
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary: Trong một khóa tu ôn dưỡng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, Đức Đông Phương Lão Tổ có khuyên chư tịnh viên cần phải suy nghiệm và thực hành cho rốt ráo bốn chữ DIỆT TRỪ NIỆM LỰ thì nhập vào khóa tu ôn dưỡng mới đạt được kết quả tốt đẹp cho thân và tâm của hành giả để không uổng phí công phu tịnh luyện. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Giáo lý Cao Đài cũng dạy rõ cho con người biết mình là ai? từ đâu đến ? đến thế gian để làm gì ? chết rồi đi về đâu ? thế giới vô hình..... và tiết lộ một số bí mật thiên cơ More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: 1.- Phật Giáo dạy 4 cái Vô theo thiển kiến của chúng tôi là : vô sắc,vô tướng,vô pháp và vô ngã.
2.- Lão Giáo dạy 4 cái Vô là : vô vi, vô công, vô kỷ,vô danh.
3.- Nho Giáo dạy 4 cái Vô là : vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thương nhau tặng vât hiến dâng Thầy,
Chẳng luận loài nào khắp đó đây,
Thương nhóm không quen nơi hướng Bắc,
Thương đoàn lạ mặt chốn phương Tây,
Dắt người đọa lạc về đường chánh,
Dẩn kẻ gian tà lại nẻo ngay.
Khôn, dại, ngu, khờ lo tận độ
Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Nhận thấy vẫn còn một số tín hữu Đạo Cao Đài hay thắc mắc, phân vân và chia ra hai Phái Phổ-Độ và Vô-Vi, chúng tôi thiết nghĩ cần có một vài phân giải cho minh bạch, nên lấy kinh-nghiệm tu học trải qua hai giai đoạn, từ cơ sở phổ-độ sang tu tịnh vô-vi, để cố gắng trình bày, mong sao cùng chung một Đạo Cao-Đài, một Thầy Chí-Tôn Thượng-Đế đều đạt được cái "TÂM VÔ SAI BIÊT" mà hòa đồng trong tình Huynh Đệ đồng Tông, đồng Đạo, cùng một Cha chung Thượng-Đế.
More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Theo Lão Trang muốn sống vui, sống hạnh phúc thì có hai cách cần phải noi theo:
a. Thuận Thiên
b. Dưỡng sinh More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Người tín đồ Cao Đài Giáo cũng như trong giới Tôn giáo bạn có vẻ thắc mắc về những cuộc lễ kỷ niệm ngày Khai Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay gọi tắt là Đạo Cao Đài. Nhơn dịpNam Thành Thánh Thất ở Sàigòn (Thánh Thất Cầu Kho cũ) thì tổ chức ngày Khai Tịch Đạo là ngày 23 tháng 8 hằng năm còn Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh lại tổ chức long trọng tại Thánh Địa cuộc lễ Khai Minh Đại Đạo ngày Rằm tháng 10.
More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Trước khi nhập môn vào Đạo Cao Đài và khi chưa đọc kỹ năm bài Thánh giáo của đức Chí Tôn Cao-Đài Thượng Đế giải rõ về Ngũ giới cấm, chúng tôi xem thường và ỷ y không cố gắng nghiêm chỉnh thực hành 5 điều răn rất quan trọng đối với người có Đạo Phật hay Đạo Cao Đài. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Sanh ngày mùng 7 tháng giêng, năm Mậu Dần, nhằm ngày 08/02/1878, tại quận Bình Tây, tỉnh Chợ Lớn. Liễu đạo ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân, tức ngày 18 tháng 04 năm 1932 tại Cần Thơ, hưởng dương 54 tuổi. Ngài đã được bổn đạo an táng và xây bảo tháp tại nghĩa trang Chiếu Minh tọa lạc trước Thánh đức Tổ Đình cách châu thành Cần Thơ lối 3 cây số. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Theo giáo lý Cao Đài (Đại Thừa Chơn Giáo), Đạo có ba nguơn :
1. Thượng nguơn hay Nguơn Thượng Đức
2. Trung nguơn hay Nguơn Thượng lực hay Nguơn Tranh đấu
3. Hạ nguơn hay nguơn mạt kiếp hay nguơn điêu tàn. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Một số tín hữu Cao Đài còn nặng óc kỳ thị biệt phân cao thấp giữa đồng đạo, phân biệt chi này phái nọ, nào tu vô vi cao, tu phổ độ thấp, nào chỉ có chú tâm thực hành công quả cũng được trở về cùng Thầy và không tôn trọng đồng đạo tu theo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh và cho là tu độc thiện kỳ thân. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Vì sao đức Cao Đài Thượng Đế lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà vẫn còn buộc chư môn sanh giữ gìn "Ngũ Giới Cấm" theo cựu luật của Phật giáo ?. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •