RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ChiNhu Real name: Chí Như
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ChiNhu
Summary: Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đám sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ, và lòng tốt của chúng ta.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 570 Read Count: 251
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: 1. Thân Hòa đồng trụ (cùng nhau hòa hợp chung ở).
2. Khẩu Hòa vô tranh (không tranh đua cải lẫy).
3. Ý Hòa đồng duyệt (ưa nhau không trái ý).
4. Giới Hòa đồng tu (đồng cùng nhau tu theo giới luật).
5. Kiến Hòa đồng giải (sự hiểu biết tu học đều giải rõ với nhau)
6. Lợi Hòa đồng quân (quyền lợi chia đều cùng nhau).

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1222 Read Count: 183
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
Trang Chánh • •