HaTienCo
Penname: HaTienCo Real name: Hà Tiên Cô
Member Since: 02/08/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by HaTienCo
Summary:

BÀI : 64 MUỐN ĐẾN NƯỚC LÀNH ĐỪNG NHIỂM TỤC..
Tịnh Đường, 23-2- Giáp Thìn
5-4-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 17 MUỐN CHO “THẦN” ĐƯỢC YÊN THÌ KHÔNG NÊN NGÓNG NGHE VIỆC ĐỜI
Tịnh Đường. Ngày 8-6-Nhâm Dần
9-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 32 “QUYẾT RỐI SỐNG THÁC MỘT TÂM, SỢ ĐAU SỢ CHẾT ĐÂU TẦM ĐƯỢC TIÊN”
Tịnh Đường. Ngày 8-2-Quí Mẹo
3-3-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •