RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ChanhTam Real name: Chánh Tâm
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ChanhTam
Summary: Là người may duyên được học tập và trau giồi rèn luyện trong môi trường đạo đức, đem giáo lý chơn chánh (Chánh Pháp) làm cầu nối giữa đời với Đạo và mọi tầng lớp nhân sanh. Để cùng nhau thực thi rốt ráo trên con đường Sứ Mạng Giáo Dân Vi Thiện lập công bồi đức độ đời, chúng ta luôn.
Con cúi xin phụng thừa Thiên Lệnh,
Dưới chơn Thầy phán lệnh phát ban;
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1302 Read Count: 193
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
Trang Chánh • •