RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: CaoTrieuTruc Real name: Cao Triều Trực
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by CaoTrieuTruc
Summary:

Nhờ Ðức Giáo Tông hộ nhập đàn,
 Xin mừng quí vị khắp tam ban;
 Tình xưa nghĩa cũ còn kia đó,
 Với bạn thân yêu bước đạo tràng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1458 Read Count: 216
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Có câu: "Bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức" thế nên người chơn tu thuần đạo rồi, ít nói những lời vô ích. Một lời nói ra phải có tác dụng như sau: an ủi, cảnh tỉnh, xoa dịu sự đau khổ, giáo dục đạo lý, đem lại nguồn vui phấn khởi cho tha nhân. Chỉ một cái liếc nhìn cũng nói lên được sự cảm tình trìu mến ngợi khen, biết ơn, tán đồng, và cũng chính một cái liếc nói lên sự miệt thị, khinh khi, khiêu khích, kiêu căng, làm cho tha nhân đau khổ. Và hành động cũng vậy. Mỗi việc, từ cái nhìn, lời nói, việc làm, đều có hai tác dụng : thiện và ác của nó. Nếu chịu khó phân tách được hai tác dụng đó sẽ lộ chơn tướng của cái nào là Chơn Ngã, cái nào là giả ngã. Có phải vậy chăng chư hiền hữu hiền muội ?
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2522 Read Count: 216
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Một kiếp làm người thiệt quá mau,

Xuân chưa hưởng kế tóc pha màu,

Ðạo đời công nghiệp chưa thu gọn,

Lão, bịnh, tử hề biết nói sao!


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2549 Read Count: 210
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
Trang Chánh • •