CaoTrieuTruc
Penname: CaoTrieuTruc Real name: Cao Triều Trực
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by CaoTrieuTruc
Summary:

Nhờ Ðức Giáo Tông hộ nhập đàn,
 Xin mừng quí vị khắp tam ban;
 Tình xưa nghĩa cũ còn kia đó,
 Với bạn thân yêu bước đạo tràng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Có câu: "Bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức" thế nên người chơn tu thuần đạo rồi, ít nói những lời vô ích. Một lời nói ra phải có tác dụng như sau: an ủi, cảnh tỉnh, xoa dịu sự đau khổ, giáo dục đạo lý, đem lại nguồn vui phấn khởi cho tha nhân. Chỉ một cái liếc nhìn cũng nói lên được sự cảm tình trìu mến ngợi khen, biết ơn, tán đồng, và cũng chính một cái liếc nói lên sự miệt thị, khinh khi, khiêu khích, kiêu căng, làm cho tha nhân đau khổ. Và hành động cũng vậy. Mỗi việc, từ cái nhìn, lời nói, việc làm, đều có hai tác dụng : thiện và ác của nó. Nếu chịu khó phân tách được hai tác dụng đó sẽ lộ chơn tướng của cái nào là Chơn Ngã, cái nào là giả ngã. Có phải vậy chăng chư hiền hữu hiền muội ? More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Một kiếp làm người thiệt quá mau,

Xuân chưa hưởng kế tóc pha màu,

Ðạo đời công nghiệp chưa thu gọn,

Lão, bịnh, tử hề biết nói sao!

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
 
Trang Chánh • •