RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: PhanThanh Real name: Phan Thanh
Member Since: 02/02/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by PhanThanh
Summary:

Non nước xa vời cảnh Á Âu,

Vì thương dân đạo mới đương đầu;

Trùng dương bao nệ dòng thương hải,

Muôn dậm sá gì cuộc bể dâu.

Chí dốc hoằng dương cơ chánh giáo,

Lòng mong quảng bá pháp siêu mầu;

Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó,

Kẻ ở người đi cũng tủi sầu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2995 Read Count: 232
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2399 Read Count: 236
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary:

- CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO từ 1974 tới 1986. 

- CAO ĐÀI TÔN GIÁO từ 1986 tới 1998. 


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 976 Read Count: 183
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
 
Trang Chánh • •