PhanThanh
Penname: PhanThanh Real name: Phan Thanh
Member Since: 02/02/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by PhanThanh
Summary:

Non nước xa vời cảnh Á Âu,

Vì thương dân đạo mới đương đầu;

Trùng dương bao nệ dòng thương hải,

Muôn dậm sá gì cuộc bể dâu.

Chí dốc hoằng dương cơ chánh giáo,

Lòng mong quảng bá pháp siêu mầu;

Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó,

Kẻ ở người đi cũng tủi sầu.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary:

- CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO từ 1974 tới 1986. 

- CAO ĐÀI TÔN GIÁO từ 1986 tới 1998. 

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
 
 
Trang Chánh • •