CaoTrieuPhat
Penname: CaoTrieuPhat Real name: Cao Triều Phát
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by CaoTrieuPhat
Summary:

Đời với Ðạo cơ cầm có một,

       Đạo với đời nguyên cốt không hai,

              Nếu đời không Đạo, đời sai,

Đời sai thì Đạo càng ngày càng chinh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Đừng quên rằng những ai đem Đạo cứu đời mà không lịch sử, cũng đừng quên rằng những ai đem Đạo mị đời mà không chịu trừng phạt trước luật đào thải Hóa Công. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Non nước điêu linh buổi rối loàn,

Chạnh lòng thương bấy kẻ lầm than,

Hỡi ai ái truất chung nhau để!

Dựng lại mùa Thu lúc Hạ tàn.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Đức trọng tài CAO mới vững vàng,

Vững vàng TRIỀU nội đến lân bang;

Lân bang PHÁT khởi sùng Thiên Đạo,

Thiên Đạo hòa nhơn vạn vật an.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

CAO thấp hơn thua một nước cờ,

TRIỀU suy kẻ sĩ há làm ngơ,

PHÁT ngôn chẳng ngại ai thương ghét,

Bản tánh như nhiên tự thuở giờ.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Thiên hạ tranh nhau kiếm đũa thần,

Chỉ cho lợi nước với an dân;

Đũa mình sẵn có, cơm mình có,

Mượn chác làm chi nhục trí nhân.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Người Giáo sĩ Ðại Ðạo không nên bị biến tâm trước mọi cám dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra mà cần phải hiểu chân lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Ðại Tiên Tiền Bối mà làm chia rẻ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đạo Cao-Đài chủ trương hiệp nhứt tinh thần nhân loại, cùng tắm chung ánh nắng của Trời, cùng thở chung hơi thở của Hóa-Công, cùng sống chung sức sống vô tận của Tạo-Đoan Thượng-Đế, thì chúng ta không có một lý do nào tách rời những sự kiện ấy bằng lối sống riêng tư, mặc dù riêng tư về tinh thần vị kỷ. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Xã hội bình thường còn tốt hơn xã hội tôn giáo bịnh hoạn sai lầm. Thà đừng xây dựng một niềm tin còn hơn xây dựng một niềm tin tà vạy. Nó nguy hại ngần ấy. Các em phải đề phòng và luôn luôn thắp tỏ ngọn đèn quang minh chính đại của Thượng-Đế. Ngoài ánh sáng của Thượng-Đế ra, không có chi tồn tại. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •