RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: CaoTrieuPhat Real name: Cao Triều Phát
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by CaoTrieuPhat
Summary:

Đời với Ðạo cơ cầm có một,

       Đạo với đời nguyên cốt không hai,

              Nếu đời không Đạo, đời sai,

Đời sai thì Đạo càng ngày càng chinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1472 Read Count: 230
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Đừng quên rằng những ai đem Đạo cứu đời mà không lịch sử, cũng đừng quên rằng những ai đem Đạo mị đời mà không chịu trừng phạt trước luật đào thải Hóa Công.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2213 Read Count: 202
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Non nước điêu linh buổi rối loàn,

Chạnh lòng thương bấy kẻ lầm than,

Hỡi ai ái truất chung nhau để!

Dựng lại mùa Thu lúc Hạ tàn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2364 Read Count: 208
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Đức trọng tài CAO mới vững vàng,

Vững vàng TRIỀU nội đến lân bang;

Lân bang PHÁT khởi sùng Thiên Đạo,

Thiên Đạo hòa nhơn vạn vật an.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1489 Read Count: 348
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

CAO thấp hơn thua một nước cờ,

TRIỀU suy kẻ sĩ há làm ngơ,

PHÁT ngôn chẳng ngại ai thương ghét,

Bản tánh như nhiên tự thuở giờ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2744 Read Count: 206
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Thiên hạ tranh nhau kiếm đũa thần,

Chỉ cho lợi nước với an dân;

Đũa mình sẵn có, cơm mình có,

Mượn chác làm chi nhục trí nhân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1239 Read Count: 190
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1680 Read Count: 215
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Người Giáo sĩ Ðại Ðạo không nên bị biến tâm trước mọi cám dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra mà cần phải hiểu chân lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Ðại Tiên Tiền Bối mà làm chia rẻ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2772 Read Count: 260
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đạo Cao-Đài chủ trương hiệp nhứt tinh thần nhân loại, cùng tắm chung ánh nắng của Trời, cùng thở chung hơi thở của Hóa-Công, cùng sống chung sức sống vô tận của Tạo-Đoan Thượng-Đế, thì chúng ta không có một lý do nào tách rời những sự kiện ấy bằng lối sống riêng tư, mặc dù riêng tư về tinh thần vị kỷ.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1708 Read Count: 221
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Xã hội bình thường còn tốt hơn xã hội tôn giáo bịnh hoạn sai lầm. Thà đừng xây dựng một niềm tin còn hơn xây dựng một niềm tin tà vạy. Nó nguy hại ngần ấy. Các em phải đề phòng và luôn luôn thắp tỏ ngọn đèn quang minh chính đại của Thượng-Đế. Ngoài ánh sáng của Thượng-Đế ra, không có chi tồn tại.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2907 Read Count: 214
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •